با هر گونه عرضه فراورده های خام دامی خارج از چرخه نظارتی دامپزشکی برخورد قانونی صورت می گیرد.

با هر گونه عرضه فراورده های خام دامی خارج از چرخه نظارتی دامپزشکی برخورد قانونی صورت می گیرد.

توزیع و حمل هر گونه فراورده خام دامی منوط به اخذ مجوزهای لازم و نظارتهای بهداشتی توسط اداره دامپزشکی بوده و با هرگونه فراورده خام دامی خارج از سیستم نظارتی دامپزشکی تخلف بوده و با آن برخورد می شود.

تشدید نظارت های بهداشتی دامپزشکی جنوب کرمان بر عرضه فرآورده های خام دامی در ایام نوروز

تشدید نظارت های بهداشتی دامپزشکی جنوب کرمان بر عرضه فرآورده های خام دامی در ایام نوروز

رییس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی جنوب کرمان، ضمن تبریک پیشاپیش فرارسیدن سال نو از تشدید نظارت های بهداشتی دامپزشکی بر عرضه فرآورده های خام دامی در ایام نوروز خبرداد.