لیست اخبار صفحه :1
ارائه خدمات رایگان اداره کل دامپزشکی جنوب کرمان به مناسبت  دهه مبارک فجر

ارائه خدمات رایگان اداره کل دامپزشکی جنوب کرمان به مناسبت دهه مبارک فجر

اجرای طرح واکسیناسیون جمعیت دامی علیه بیماری ها، مبارزه با انگل های خارجی و داخلی دام ها، درمان دام های بیمار، ارائه برنامه های آموزشی بهداشتی دام از جمله خدماتی است که در این مدت به دامداران روستایی و عشایر جنوب کرمان ارائه می شود.

لینک کوتاه