لیست اخبار صفحه :1
سامانه یکپارچه ارتباط مردمی (سیام) به زودی راه اندازی خواهد شد
ارتباطات مردمی سازمان دامپزشکی کشور ارتقا خواهد یافت

سامانه یکپارچه ارتباط مردمی (سیام) به زودی راه اندازی خواهد شد

دکتر امین اسدی مشاور معاون وزیر و مدیر روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور از راه اندازی سامانه یکپارچه ارتباط مردمی سازمان دامپزشکی کشور (سیام )، با هدف پیشگیری از تخلفات و جرایم با اتکای به مشارکت عمومی افراد جامعه خبر داد.

میز ارتباط مردمی وزارت جهاد کشاورزی در محل سالن سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مستقر می شود
اطلاعیه

میز ارتباط مردمی وزارت جهاد کشاورزی در محل سالن سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مستقر می شود

میز ارتباطات مردمی وزارت جهاد کشاورزی با حضور مدیرکل دفتر بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و نماینده تام الاختیار وزارت جهاد کشاورزی در محل سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان مستقر میشود.

لینک کوتاه