لیست اخبار صفحه :1
اطلاعیه بهداشتی: (بیماری تب کریمه کنگوCCHF)

اطلاعیه بهداشتی: (بیماری تب کریمه کنگوCCHF)

بر اساس آمار وزارت بهداشت و درمان تاکنون 28 نفر به بیماری تب کریمه کنگو مبتلا شده است که متاسفانه سه نفر فوت کردند ، بنابراین انتظار می رود هموطنان نکات بهداشتی را رعایت کنند.

لینک کوتاه