دکتر علی احمدی

مدیر کل دکتر علی احمدی

تحصیلات : دکتری حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 03443210675

آدرس :

دکتر خوبیار مشایخی

معاون سلامت دکتر خوبیار مشایخی

تحصیلات : دکتری حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 03443210975

آدرس :

مرتضی وزیری

معاون توسعه و منابع انسانی مرتضی وزیری

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 03443219160

آدرس :

مطهره خوشکام

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دام مطهره خوشکام

تحصیلات : دکتری حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 03443219160

آدرس :

نرجس افشاری پور

رئیس اداره بهداشت و مبارزه با بیماریهای طیور نرجس افشاری پور

تحصیلات : دکتری حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 03443219160

آدرس :

مریم فاطمی

رئیس اداره تشخیص و درمان مریم فاطمی

تحصیلات : دکتری حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 03443219160

آدرس :

حجت الاسلام والمسلمین سید رضا قرشی

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه حجت الاسلام والمسلمین سید رضا قرشی

تحصیلات : حوزوی

شماره تماس : 03443219160

آدرس :

مطهره ستائی مختاری

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی مطهره ستائی مختاری

تحصیلات : دکتری حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 03443219160

آدرس :

محبوبه مشایخی

کارشناس مسئول قرنطینه محبوبه مشایخی

تحصیلات : دکتری حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 03443219160

آدرس :

مرضیه امینی روش

کارشناس مسئول مطالعات اپیدمیولوژیک و آمار حیاتی مرضیه امینی روش

تحصیلات : دکتری حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 03443219160

آدرس :

فهیمه دلفاردی

کارشناس مسئول بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان فهیمه دلفاردی

تحصیلات : دکتری حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 03443219160

آدرس :

فاطمه محمودآبادی

کارشناس مسئول آزمایشگاه فاطمه محمودآبادی

تحصیلات : دکتری حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 03443219160

آدرس :

محمد خالقیان

رئیس اداره طرح و برنامه محمد خالقیان

تحصیلات : دکتری حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 03443219161

آدرس :

حجت امیری

مسئول امور اداری ، رفاه و پشتیبانی حجت امیری

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 03443219161

آدرس :

حمید صالحی

مسئول اداره فناوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری حمید صالحی

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 03443219161

آدرس :

حسین کریمی

مسئول اداره امور مالی حسین کریمی

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 03443219166

آدرس :

سعید افشارمنش

مسئول حقوق و دستمزد و اعتبارات سعید افشارمنش

تحصیلات : کارشناسی ارشد حسابداری

شماره تماس : 03443219166

آدرس :

رضا سلیمانی

بازرسی و ارزیابی عملکرد رضا سلیمانی

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 03443219160

آدرس :

محمد خواجه بهرامی

کارشناس مسئول امور حقوقی محمد خواجه بهرامی

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 03443219161

آدرس :

محمد محمدی نیک

کارشناس مسئول حراست محمد محمدی نیک

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 03443219160

آدرس :

حسام کرد

مسئول روابط عمومی حسام کرد

تحصیلات : حوزوی

شماره تماس : 03443219160

آدرس :

رحمان مقبلی

اداره دامپزشکی شهرستان جیرفت رحمان مقبلی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 03443215612

آدرس :

مرتضی وزیری

اداره دامپزشکی شهرستان کهنوج مرتضی وزیری

تحصیلات :

شماره تماس : 03443231212

آدرس :

فرشید چمک

اداره دامپزشکی قلعه گنج فرشید چمک

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 03443391298

آدرس :

محمد رهبان

مسئول اداره دامپزشکی منوجان محمد رهبان

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 03443309600

آدرس :

سجاد وزیری

مسئول اداره دامپزشکی فاریاب سجاد وزیری

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 03443395831

آدرس :

محسن منصفی

مسئول اداره دامپزشکی رودبار جنوب محسن منصفی

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 03443366227

آدرس :

علی میرزایی

مسئول اداره دامپزشکی عنبراباد علی میرزایی

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 03443290154

آدرس :

افرا وطنخواه

کارشناس آزمایشگاه افرا وطنخواه

تحصیلات : دکتری حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 03443219161

آدرس :