لیست اخبار صفحه :1
توصیه های دامپزشکی به زنبورداران در ارتباط با مسمومیت ناشی از آفت کش های کشاورزی

توصیه های دامپزشکی به زنبورداران در ارتباط با مسمومیت ناشی از آفت کش های کشاورزی

همه ساله زنبورداران به منظور بهره گیری از شهد گلها، کندوهای خود را در فصول مناسب در اطراف باغها و زمینهای کشاورزی مستقر میکنند، این امر علاوه بر تولید عسل، سبب گرده افشانی و افزایش کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی میشود.

لینک کوتاه